Europa może uczynić znacznie więcej w obronie mniejszości religijnych

by

„Zamachy samobójcze, które miały miejsce w Niedzielę Wielkanocną w Lahore w Pakistanie powinny być dla nas przypomnieniem, że Unia Europejska potrzebuje biura wysokiego szczebla ds. wolności religii i wyznania”, podkreśla Sophia Kuby, rzeczniczka organizacji walczącej w obronie tych wartości Alliance Defending Freedom (ADF).

 

W dniu 14 kwietnia Parlament Europejski przyjął rezolucję potępiającą zamachy samobójcze Tehreek-e-Taliban, które miały miejsce w Niedzielę Wielkanocną w Lahore w Pakistanie. Zgodnie z zobowiązaniem Unii Europejskiej do uznania wolności religii i wyznania oraz rządów prawa, ustawodawcy podkreślili znaczenie poszanowania podstawowych praw wszystkich osób.

 

Rezolucja wzywa także władze Pakistanu do zapewnienia, że ​​wszyscy jej obywatele mogą żyć pokojowo według swoich przekonań, bez groźby odwetu lub dyskryminacji czy prześladowań. Ta chwalebna rezolucja pokazuje zaangażowanie Parlamentu Europejskiego w upowszechnianie praw człowieka. Jednak w związku ze wzrostem prześladowań mniejszości religijnych na całym świecie, wraz z atakami terrorystycznymi w miastach takich jak Paryż i Bruksela, Unia Europejska musi zacząć działać „poza uchwałami”.

 

W obliczu wielu konfliktów i restrykcyjnych zaostrzeń, pojawia się dla UE wezwanie do podjęcia w trybie pilnym adekwatnych działań w tej kwestii. Aby zrealizować postulaty zawarte w rezolucji, rysuje się potrzeba stworzenia biura wysokiego szczebla ds. wolności religii i wyzwania. Potrzebny jest wysokiej rangi przedstawiciel takiego miejsca, posiadający wystarczający budżet i polityczną siłę.

 

Prawo do wolności myśli, sumienia, religii i przekonań są coraz bardziej atakowane. Stosując przemoc, radykalne grupy bojowe starają się stworzyć monochromatyczne społeczeństwo, w którym mniejszości religijne są prześladowane i ostatecznie likwidowane. W wielu miejscach na świecie wspólnoty chrześcijańskie radykalnie zmniejszają swoją liczebność – chrześcijanie są zabijani, stają się niewolnikami lub zmusza się ich do ucieczki. Ich liczba w ostatnich latach zmalała o połowę w Syrii – z 2 mln do 1 mln, i w Iraku z 1,4 mln do 260 tys.

 

Rola Unii Europejskiej, która wspiera uniwersalne ludzkie prawa, jest w tej kwestii kluczowa. Jako aktywny uczestnik w Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unia Europejska jest zdecydowanie w stanie podjąć działania na rzecz egzekwowania podstawowego prawa do wolności. Poprzez swoje zaangażowanie w Radzie Praw Człowieka ONZ oraz powiązanych z nią forach, UE jest idealnie usytuowana do tego, aby opowiedzieć się za zmianami.

 

Unia Europejska jest czymś więcej niż tylko jakimś pojedynczym organem – jest symbolem zaangażowania na rzecz ludzkiej godności i wolności. Uchwalona przez nią rezolucja daje dowód zaangażowania Parlamentu Europejskiego na rzecz wolności religijnej, praworządności i równości i życia w pokoju.

 

Źródło: www.euractiv.com

You may also like

Facebook