Feministki postulują aborcję do 12. tygodnia ciąży – nowy projekt ustawodawczy

Organizacje feministyczne i lewicowe skupione w Komitecie Inicjatywy Obywatelskiej „Ratujmy kobiety 2017” przygotowały najbardziej liberalny w Europie projekt ustawy „o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie”, regulujący kwestie aborcji. Zapisano w nim, że kobieta miałaby prawo do aborcji do końca 12. tygodnia ciąży na jej życzenie, czyli beż żadnych ograniczeń – informuje Katolicka Agencja Informacyjna.

 

Według projektu po upływie 12. tygodnia ciąży, zabicie dziecka poczętego byłoby dopuszczalne w tych samych przypadkach, w jakich obecnie nie podlega karalności, czyli gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej, występuje prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu lub gdy ciąża jest następstwem czynu zabronionego.

 

Nowy projekt ustawodawczy, oprócz zniesienia ograniczeń dot. aborcji, postuluje ponadto zwiększenie dostępu do antykoncepcji i pigułek „dzień po”. Środki te byłyby objęte refundacją, a dla osób najbiedniejszych byłyby bezpłatne. Wprowadza co więcej do programów nauczania szkolnego przedmioty „przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie” oraz „wiedza o seksualności człowieka”, postuluje zmiany do prawa korzystania przez lekarzy z klauzuli sumienia, a nawet zakazuje „umieszczania treści i organizowania zgromadzeń przeciwnych przepisom niniejszej ustawy w odległości mniejszej niż 100 metrów od podmiotów leczniczych, w szczególności szpitali ginekologicznych i położniczych, a także placówek edukacyjnych, takich jak szkoły i przedszkola”.

 

Zawiadomienie o utworzeniu komitetu inicjatywy ustawodawczej „Ratujmy Kobiety 2017” wpłynęło do marszałka Sejmu 1 sierpnia br. Komitet ma teraz 3 miesiące na zbiórkę 100 tys. podpisów pod tym projektem – informuje KAI.

 

Czytaj więcej: ekai.pl