Inauguracja ogólnopolskiej kampanii społecznej „Twoja krew, moje życie”

by FUNDACJA JZN
3 grudnia 2021 r. Sławomir Gadomski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia zaprezentował nową odsłonę ogólnopolskiej kampanii społecznej promującej honorowe krwiodawstwo pn. „Twoja krew, moje życie”, która realizowana jest w oparciu o program polityki zdrowotnej pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026” finansowany przez Ministra Zdrowia. Realizatorami kampanii są Narodowe Centrum Krwi oraz 21 Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i i Krwiolecznictwa.

„Obecnie realizowany program polityki zdrowotnej pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026” stanowi kontynuację poprzedniej edycji programu, realizowanego w latach 2015-2020. Publiczna służba krwi jest świadoma konieczności ciągłego podejmowania działań z zakresu promocji i edukacji na temat honorowego krwiodawstwa” – powiedział Sławomir Gadomski, wiceminister zdrowia.

Motywem przewodnim nowej odsłony ogólnopolskiej kampanii „Twoja krew, moje życie” jest nadal czerwona nitka, która symbolizuje łączącą nas więź. Jednak, tym razem czerwona nitka przeobraża się w zapis EKG (który jest odwzorowaniem rytmu zdrowego serca). Samo serce pojawia się jako element łączący Dawcę i Biorcę.

Hasłem kampanii na lata 2021-2026 jest: Bo tętni w nas dobro. W haśle odnosimy się do dobra, będącego podstawą naszego człowieczeństwa. Krew to dobro, którego nie da się wyprodukować. Z kolei oddawanie krwi jest „przejawem dobra”. To właśnie ludzka postawa, oparta o bezinteresowną chęć niesienia pomocy, empatię i zrozumienie jest ponadczasowym sensem krwiodawstwa. Dobro tętni w nas, niczym krew. Aby zachować spójność z hasłem poprzedniej edycji kampanii (realizowanej w latach 2015-2020) w zależności od rodzajów komunikacji stosowane będą oba hasła: „Łączy nas krew, która ratuje życie. Bo tętni w nas dobro”.

Key Visual zbudowany jest z dwóch zdjęć. Z lewej strony widzimy Dawcę, z prawej Biorcę. Obie postaci łączy graficzny motyw kampanii – czerwona nitka przechodząca w zapis EKG. Pośrodku znajduje się serce. Jego połówki mieszczą się na dwóch zdjęciach, tworząc całość. Czerwona nitka widoczna jest po stronie Dawcy, zapis EKG po stronie Biorcy. Hasło kampanii znajduje się na środku layoutu. Na dole na białej belce znajdują się wymagane logotypy, w tym logo kampanii, adresy www oraz odniesienie do nazwy programu polityki zdrowotnej pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026”finansowany przez Ministra Zdrowia. Ważnym elementem w kreacji jest zastosowana kolorystyka: łącząca czystość i sterylność bieli oraz intensywna czerwień krwi.

Przesłaniem kampanii i słowem – kluczem jest DOBRO: dobro to akt oddania krwi, dobro to umiejętność spojrzenia poza codzienne sprawy i własne korzyści, dobro to umiejętność wzniesienia się ponad negatywne emocje – pokazujemy odbiorcom, że dobrze jest być dobrym
i że dobro może mieć różne oblicze – to także honorowe krwiodawstwo. W przekazie komunikacyjnym podkreślone będzie, że czasem role się niespodziewanie odwracają i dają szansę na pomnażanie dobra – wczoraj oddałeś krew, a być może dzisiaj będziesz musiał z niej skorzystać? W jednym roku miałeś operację, a już w kolejnym możesz oddać komuś to, co otrzymałeś?

W nowej odsłonie kampanii promującej honorowe krwiodawstwo podkreślane będzie, że Honorowy Dawca Krwi to człowiek wspaniały i wrażliwy na potrzeby innych osób ponieważ bezinteresownie dzieli się najcenniejszym darem – własną krwią, aby nieść pomoc pacjentom wymagającym leczenia krwią lub jej składnikami. Dlatego, kontynuowane będzie budowanie pozytywnego wizerunku Krwiodawcy i podkreślanie jego roli w systemie lecznictwa. Jednym z celów kampanii jest, aby poprzez prezentację cech charakteru Dawców krwi i emocjonalnych wartości płynących z krwiodawstwa, motywować odbiorców kampanii do oddawania krwi oraz docenić wszystkich tych, którzy dotychczas „chwycili czerwoną nić”. Istotnym elementem prowadzonych działań wizerunkowych, komunikacyjnych i promocyjnych jest aby po zetknięciu z kampanią Dawcy czuli się dumni z tego, do jakiej wyjątkowej społeczności należą – społeczności Honorowych Dawców Krwi.

„Celem działań ogólnopolskiej kampanii społecznej „Twoja krew, moje życie” jest szeroka edukacja w zakresie honorowego krwiodawstwa dostosowana do różnych grup docelowych. Krew jest przecież najcenniejszym darem jaki człowiek może ofiarować drugiej osobie. Krwi nie można kupić, ani wyprodukować, dlatego będziemy o tym przypominać i edukować, aktywnie propagując szlachetną ideę krwiodawstwa i zachęcając do podzielenia się tym bezcennym darem, bo tętni w nas dobro” – podkreśliła Małgorzata Lorek, dyrektor Narodowego Centrum Krwi.

W czasie trwania kampanii społecznej w latach 2021-2026 zaplanowano liczne działania edukacyjne i aktywności mające na celu budowanie świadomości w zakresie zapotrzebowania na krew i jej składniki oraz zwiększenie liczby stałych Dawców krwi.

Większa świadomość w zakresie zapotrzebowania na krew i jej składniki oraz rosnąca liczba Dawców krwi to czynniki, które sprawią, że czerwona nić oplecie i połączy całą Polskę. Chwyć Czerwoną Nitkę: przyłącz się do sieci ludzi, którzy oddając krew, zapewniają, że wszyscy możemy czuć się bezpieczniej.

Pamiętajmy, że łączy nas krew, która ratuje życie. Bo tętni w nas dobro.

Źródło: gov.pl

You may also like

Facebook