Jubileusz 70–lecia Instytutu Matki i Dziecka

by FUNDACJA JZN
W Warszawie świętowano jubileusz 70–lecia działalności Instytutu Matki i Dziecka oraz 7–lecia istnienia związanej z nim Fundacji.

W Gali uczestniczyła Pierwsza Dama, która podziękowała za realizację wspólnych przedsięwzięć oraz odczytała list od Prezydenta Andrzeja Dudy. Uroczystość była okazją do wręczenia odznaczeń państwowych. Aktu dekoracji, w imieniu Prezydenta RP, dokonała minister Grażyna Ignaczak–Bandych, Szef KPRP.

Fort Sokolnickiego gościł we wtorek medyków, przedstawicieli organizacji i instytucji, współpracowników i darczyńców: przyjaciół Instytutu Matki i Dziecka. Miejsce wybrano nieprzypadkowo, bowiem tu w trakcie Powstania Warszawskiego mieścił się szpital.

Instytut Matki i Dziecka od 1951 roku nieprzerwanie uczestniczy w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych i społecznych matek, dzieci i młodzieży. To ośrodek o III stopniu referencyjności w zakresie perinatologii, prowadzący wyspecjalizowaną działalność kliniczną, badawczą i naukową.

Od 7 lat Instytut wspiera Fundacja, która współpracuje ze środowiskami naukowymi, organizując szkolenia i wykłady czy szeroko pojętą działalność na rzecz protekcji zdrowia Polaków. Jej zadaniem jest również pozyskiwanie środków na konserwację sprzętu medycznego czy rozwój placówek medycznych i naukowych, a tym samym próba zapewnienia jak najlepszej jakości usług.

Pierwsza Dama podziękowała za współpracę zarówno z Instytutem, jak i Fundacją, z których środowiskiem przez ostatnie lata niejednokrotnie się spotykała, rozmawiała i realizowała wspólne przedsięwzięcia.

– Chciałabym na ręce pana dyrektora Tomasza Maciejewskiego i pani prezes Doroty Kleszczewskiej złożyć bardzo serdeczne podziękowania za współpracę. Za współpracę, która zaowocowała realizacją dwóch projektów – mówiła Małżonka Prezydenta, przywołując projekt z cyklu „Eksperci pytają młodych”, w ramach którego pierwsza debata dotycząca zdrowia fizycznego i psychicznego, a także rozwoju dzieci i młodzieży odbyła się w oparciu o badania przeprowadzone przez Instytut i Fundację.

– Drugi projekt jest mi bardzo bliski. Trwa od czerwca tego roku: projekt „Usłyszeć Dzieci”. Ma on na celu pokazanie problemów dzieci i młodzieży, które pojawiły się, albo uwypukliły w czasie izolacji spowodowanej pandemią koronawirusa – tłumaczyła Agata Kornhauser–Duda. – Z drugiej strony ma na celu wyposażenie rodziców, opiekunów czy też wychowawców w bardzo praktyczne narzędzia po to, by w mądry sposób mogli oni wspierać swoje dzieci, swoich podopiecznych i wychowanków w powrocie do normalnego codziennego funkcjonowania – dodała, podkreślając wdzięczność dla wszystkich ekspertów i specjalistów biorących udział w tym projekcie „za nieoceniony merytoryczny wkład”.

Działania podejmowane przez Instytut służą zarówno rodzinom, które planują i oczekują dzieci, jak również samym dzieciom i młodzieży. – Mam głębokie przekonanie, że największą satysfakcją i nagrodą dla Państwa jest każde uratowane zdrowie i życie zarówno matek, jak i ich dzieci. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za taką piękną postawę – powiedziała Pierwsza Dama. Z uczestnikami uroczystości Małżonka Prezydenta podzieliła się wspomnieniem z pierwszego kontaktu z Instytutem w 2015 roku, kiedy przekonała się o tym, w jaki sposób personel podchodzi do swoich pacjentów. – Z jednej strony oczywiście z niezwykłym profesjonalizmem, ale z drugiej z niezwykłą wrażliwością, empatią, ze zrozumieniem indywidualnych potrzeb pacjentów, a także po prostu z wielkim sercem – stwierdziła. – Wtedy miałam też sposobność porozmawiania z rodzicami tych przedwcześnie urodzonych dzieci i muszę Państwu powiedzieć, że to co zrobiło na mnie chyba największe wrażenie, to to z jakimi łzami wzruszenia i bezgraniczną wdzięcznością wypowiadali się o pomocy, jaką ich dzieci otrzymały – wspominała Małżonka Prezydenta. Dodała, że podczas innych wizyt przekonała się, że Instytut to nie jest tylko szpital i jednostka badawcza. – To przede wszystkim niezwykła wspólnota – zapewniła.

Jak wcześniej podkreślał Tomasz Maciejewski, dyrektor Instytutu Matki i Dziecka, „każdy bez względu na funkcję, jaką sprawuje jest zaangażowany i potrzebny”. – Bez nas wszystkich, bez naszej współpracy i naszego zaangażowania nie byłoby 70–letniej tradycji Instytutu. Jest dla mnie ogromnym zaszczytem od prawie 17 lat być członkiem tego wspaniałego zespołu. Dziękuję za pomoc, wsparcie, uśmiechy, krytyczne uwagi, naukę pokory – mówił.

Dzięki osiągnięciom badawczym i współpracy z innymi jednostkami medycznymi możliwe jest praktyczne wykorzystanie dokonań w diagnostyce chorób, profilaktyce i ich leczeniu, uwzględniając najnowsze osiągnięcia naukowo–badawcze. – Życzę, by podejmowane przez Państwa działania przynosiły bardzo dobre owoce dla całego systemu zdrowotnego – powiedziała na koniec Pierwsza Dama. – Bardzo też dziękuję Fundacji za prowadzenie edukacji prozdrowotnej, to ogromnie ważne i odnoszą Państwo bardzo duże sukcesy. Wreszcie życzę Państwu, byście jak najczęściej mogli oglądać uśmiechy na twarzach matek i buziach dzieci – uzupełniła.

W trakcie gali wręczono odznaczenia państwowe, medale 70–lecia IMiD, statuetki „Anioł Fundacji” oraz statuetki–puzzle dla darczyńców. Nagrodę specjalną odebrała Agata Kornhauser–Duda. Uroczystość uświetniły występy kwartetu smyczkowego „Quartet The Time”, Akademii Suzi oraz koncert Natalii Kukulskiej.

Źródło: prezydent.pl

You may also like

Facebook