Klauzula sumienia. Lekarz bez obowiązku wskazania innego, który wykona aborcję?

by FUNDACJA JZN
26 maja w Sejmie dyskusję o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty zdominował temat klauzuli sumienia. Po emocjonalnej wymianie poglądów przyjęto poprawkę posła Bolesława Piechy (PiS). Zakłada ona wykreślenie z projektu obowiązku wskazania przez lekarza, który odmawia m.in. wykonania aborcji, innego lekarza lub podmiotu, który ją wykona.

Podczas ponad trzygodzinnego posiedzenia komisji zdrowia rozpatrywano sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw wraz z autopoprawką.

W trakcie omawiania art. 39 projektu ustawy, którego ustęp 2 mówi, że w przypadku powstrzymania się przez lekarza od wykonania świadczenia zdrowotnego ze względu na klauzulę sumienia, jest on zobowiązany wskazać lekarza lub podmiot leczniczy, który zapewni możliwość wykonania tego świadczenia, poprawkę zaproponował poseł i przewodniczący podkomisji nadzwyczajnej Bolesław Piecha.

Źródło: rynekzdrowia.pl

You may also like

Facebook