Konferencja Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych

Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej zaprasza na XXII Konferencję Naukowo – Szkoleniową Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych. Konferencja odbędzie się w dniach 18-20.01.2018 roku, a jej tematem przewodnim  będą słowa: „Miłuj bliźniego swego jak siebie samego”.

 

Planowane sesje plenarne zostaną poświęcone głównie zagadnieniom dotyczącym najlepszych sposobów leczenia i opieki nad pacjentami w schyłkowym okresie nieuleczalnej choroby. Ważnym aspektem będzie również zwrócenie uwagi na potrzeby pracowników ochrony zdrowia na co dzień realizujących świadczenia zdrowotne i otaczających opieką chorych i ich rodziny. Konferencji towarzyszyć będą sesje warsztatowe dotyczące praktycznego zastosowania oceny i monitorowania bólu, metod psychologicznych możliwych do wykorzystania w pracy z chorym oraz sposobów dbania o swoje własne zdanie i zapobiegania wypaleniu zawodowemu.

 

Szczegółowe informacje publikowane będą na stronie internetowej: 2018.hospicjum-konferencja.pl