Kongres Europa Christi: silna rodzina siłą Europy

/Kongres Europa Christi: silna rodzina siłą Europy

Kongres Europa Christi: silna rodzina siłą Europy

Zwracam się z apelem do władza państwowych i samorządowych, instytucji międzynarodowych i kościelnych oraz do władz społecznych i wszystkich ludzi dobrej woli o zwiększenie troski o podmiotowość rodziny – napisali w stanowisku końcowym uczestnicy konferencji „Silna rodzina siłą Europy”, która odbyła się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie w ramach II Międzynarodowego Kongresu „Europa Christi.”

 

Uczestnicy Konferencji stoją na stanowisku, że:

 • rodzina jest naturalną, pierwotną w stosunku do innych i podstawową komórką społeczną,
 • rodzina jest wartością bezcenną, która musi podlegać właściwej ochronie prawnej zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym,
 • małżeństwo, traktowane jako dobrowolny związek kobiety i mężczyzny, zawarte zgodnie z formalnymi regułami jest fundamentem rodziny, a jego trwałość powinna być maksymalnie chroniona,
 • naturalnym i niezastąpionym środowiskiem właściwego rozwoju dziecka, od poczęcia do osiągnięcia pełnoletniości jest rodzina, a wszelkie inne rozwiązania w tym zakresie stanowią zagrożenie dla jego prawidłowego rozwoju,
 • prawa rodziny są przyrodzone, a ich uznanie przez wszelkie władze, wspólnoty i opinię publiczną jest podstawowym i niezbywalnym obowiązkiem,
 • Karta Praw Rodziny ogłoszona przez Stolicę Apostolską 22 października 1983 r., niezależnie od światopoglądu wyznawanego przez polityków, powinna stanowić inspirację dla wszelkich władz odpowiedzialnych, za stanowienie i respektowanie praw powszechnie i lokalnie obowiązujących.

 

Uczestnicy Konferencji zwracają się z apelem do władz państwowych i samorządowych, instytucji międzynarodowych i kościelnych oraz do działaczy społecznych i wszystkich ludzi dobrej woli o zwiększenie troski o podmiotowość rodziny poprzez:

 • nieustanne podejmowanie różnorakich działań mających na celu dobro rodziny i każdego z jej członków,
 • tworzenie warunków do właściwego funkcjonowania i wszechstronnego rozwoju rodziny i każdego człowieka,
 • piętnowanie działań stanowiących zagrożenie dla rodziny szczególnie w sferze prawnej, ekonomicznej, społecznej i moralnej.

 

Uczestnicy Konferencji, zatroskani o przyszłość rodziny oraz o tworzenie i respektowanie jej praw, apelują do wszelkich właściwych władz w Polsce, w Europie i na świecie o szczególną ochronę małżeństwa, rodziny i rodzicielstwa poprzez:

 • podjęcie pilnych prac mających na celu ratyfikację międzynarodowej Konwencji Praw Rodziny,
 • ustanowienie 22 października Międzynarodowym Dniem Praw Rodziny,
 • tworzenie i obronę prawa przyjaznego rodzinie w każdym wymiarze życia społecznego i indywidualnego.

 

Nade wszystko zwracamy się do Sejmu, Senatu i Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o jak najszybsze decyzje, które zabezpieczą ochronę prawną życia od poczęcia do naturalnej śmierci, by podpisy blisko 900 000 polskich obywateli pod obywatelskim projektem Ustawy „Zatrzymaj aborcję” uzyskały należyte uszanowanie, a Prawo Boże – NIE ZABIJAJ NIKOGO – stało się obowiązujące w Polsce.

 

Uczestnicy Konferencji wyrażają wdzięczność wszystkim instytucjom i władzom oraz wszystkim ludziom dobrej woli za działania dotychczas podejmowane w trosce o małżeństwo, rodzinę i każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci.

 

W imieniu uczestników konferencji „Silna rodzina siłą Europy” w ramach II Międzynarodowego Kongresu „Europa Christi”, we współpracy z parlamentarnym zespołem na rzecz Katolickiej Nauki Społecznej i Polskim Komitetem Spraw Rodziny stanowisko końcowe podpisali ks. inf. dr Ireneusz Skubiś, moderator Ruchu „Europa Christi” oraz  poseł Tadeusz Woźniak.

 

Źródło: Niedziela
By | 2018-10-22T20:40:51+02:00 niedziela, 21 października 2018|Prawo i polityka, Pro-Life, Wszystkie|

About the Author:

Facebook