Maleje liczba aborcji w Holandii 

Jak wskazuje raport opublikowany przez Dutch Health and Youth Inspectoraterządową instytucję nadzorującą kwestie zdrowotne w Holandii, od roku 2000 (z wyłączeniem roku 2015) maleje w tym kraju liczba przeprowadzanych aborcji. 

 

Raport wskazuje, że w 2016 roku aborcji dokonało 30 144 kobiet. W roku 2015 było ich 30 803. Choć wciąż są to wysokie liczby, to jednak raport zauważa, że od 2000 roku ulega zmianie.

 

Dokument wskazuje jednak również, że coraz więcej aborcji – obok klinik  przeprowadzają szpitale. Może to być spowodowane tym, że w szpitalach prowadzone są prenatalne badania przesiewowe w kierunku wystąpienia u nienarodzonych dzieci wad genetycznych. Diagnoza przypuszczająca ich wystąpienie, pozwala kobietom dokonać w szpitalu aborcji. 

 

Źródło: www.genethique.org