Moskwa: ekumeniczne seminarium w obronie życia nienarodzonych

by

Prawosławni, katolicy i chrześcijanie innych wyznań wzięli udział w ekumenicznym seminarium poświęconym obronie życia nienarodzonych. Odbyło się ono w Wydziale Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego. Było kontynuacją okrągłego stołu na temat „Społecznej posługi wspólnot religijnych – międzywyznaniowa wymiana doświadczeń” w ramach zakończonych niedawno Wykładów Bożonarodzeniowych.

 

Szef rosyjskiego oddziału „Kirche in Not” Piotr Gumieniuk zaznaczył, że temat seminarium stał się okazją do żywego spotkania katolików i prawosławnych. Zgłosił gotowość kierowanej przez niego organizacji do wspierania inicjatyw ratowania życia od chwili poczęcia, organizowanych przez przedstawicieli obydwu wyznań.

 

W trakcie seminarium swoją działalność zaprezentowali działacze pro-life z Mediolanu, którzy przez 32 lata uratowali przed aborcją blisko 20 tys. dzieci w największej w tym mieście klinice położniczej.

 

Ks. Grzegorz Zwoliński, kierownik ośrodka „Betlejem w Wiatce”, podzielił się doświadczeniem jego pracy i mówił o praktycznych korzyściach dla swojej działalności, uzyskanych w trakcie seminarium. „Zachowanie podejścia miłości w sercu dla każdego człowieka” to główna dewiza, jaką chciałby przekazać z seminarium swoim współpracownikom. Jak podkreślił, największe trudności w pracy ośrodka w Wiatce to brak środków materialnych, wszędobylska biurokracja i zakorzeniony w mentalności Rosjan pogląd, że „aborcja jest czymś normalnym”.

 

Źródło: pl.radiovaticana.va

You may also like

Facebook