Na Forum Ekonomicznym w Krynicy o tym, co dzisiaj oznacza termin „mądra polityka prorodzinna”

/Na Forum Ekonomicznym w Krynicy o tym, co dzisiaj oznacza termin „mądra polityka prorodzinna”

Na Forum Ekonomicznym w Krynicy o tym, co dzisiaj oznacza termin „mądra polityka prorodzinna”

Forum Ekonomiczne w Krynicy (w tym roku 3-5 września) podejmuje dyskusję na najistotniejsze kwestie ogniskujące uwagę opinii publicznej. Są wśród nich także te związane z szeroko pojętą polityką społeczną, której istotnym ogniwem jest polityka prorodzinna.

Europa jest kontynentem starzejących się społeczeństw, zaś niski poziom dzietności tylko pogłębia ten proces. O zastępowalności pokoleń można mówić dopiero, gdy tzw. wskaźnik dzietności przekracza 2,1. Wśród krajów znajdujących się w czołówce UE są Francja (1,92), Szwecja (1,85), Irlandia (1,81), Dania i Wielka Brytania (1,79). W końcu 2018 r. liczba ludności Polski wyniosła 38411 tys. – o ok. 22 tys. mniej niż w końcu 2017 roku. Z kolei program polityki prorodzinnej na Węgrzech zakłada osiągnięcie wskaźnika 2.1 do 2030 r. Które europejskie rozwiązania skutecznie wspierają rodzicielstwo a które tylko obciążają kasę państwa? Jak skutecznie zmieniać niepokojący obraz? O tym, w panelu „Mądra polityka prorodzinna. Jak zmienić trendy demograficzne?” będą rozmawiać między innymi Bożena Borys-Szopa – minister rodziny, pracy i polityki społecznej, Katalin Veresné Novák – minister ds. rodziny i młodzieży z Węgier, Jana Maláčová – minister pracy i spraw socjalnych z Czech, Riina Solman – minister demografii z Estonii, Bartosz Marczuk – wiceprezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju, Vincenzo Bassi – wiceprzewodniczący Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich FAFCE z Włoch.

W raporcie o sytuacji ludnościowej Głównego Urzędu Statystycznego można przeczytać, że obserwowane zmiany demograficzne wskazują, że od kilkunastu lat sytuacja ludnościowa Polski nie zmienia się istotnie – jest nadal trudna i w najbliższej perspektywie nie należy oczekiwać znaczących zmian zapewniających stabilny rozwój demograficzny. W 2018 r. zarejestrowano 388 tys. urodzeń żywych. To oznacza, że po dwóch latach wzrostu liczba urodzeń spadła o prawie 14 tys. Polska, dla której prognozy rozwoju ludności są obecnie niesprzyjające, będzie musiała zmierzyć się ze wszystkimi problemami wynikającymi z niekorzystnych trendów demograficznych. Czy i jakie działania należy przedsięwziąć, by zahamować niekorzystne prognozy demograficzne – o tym już niebawem w Krynicy będzie dyskutować międzynarodowe grono osób odpowiedzialnych za politykę społeczną.

Źródło: XXIX Forum Ekonomiczne Krynica-Zdrój 2019
By | 2019-08-13T17:23:47+02:00 wtorek, 13 sierpnia 2019|Prawo i polityka, Wszystkie|

About the Author:

Facebook