Do Narodowego Programu Zdrowia dopisano nowy cel – zdrowie prokreacyjne

by

Narodowy Program Zdrowia obejmujący lata 2016 – 2020 został poszerzony o kolejny – szósty element profilaktyczny, jakim jest poprawa zdrowia prokreacyjnego. Minister Konstanty Radziwiłł tym samym spełnił zapowiadane już obietnice dotyczące zmian w tym programie.

 

Dotychczasowe spojrzenie ukierunkowane było w kontekście zapłonienia pozaustrojowego, co w opinii ministra było błędnym podejściem do problemu. Aby szersze spojrzenie na problem mogło być realizowane, potrzebna jest edukacja zdrowotna oraz działalność informacyjna dotycząca czynników jakie mają zasadniczy wpływ na zdrowie prokreacyjne nie tylko kobiet, ale i u mężczyzn, oraz dążenia do kształtowania u młodych ludzi postaw jakie sprzyjałyby prozdrowotnym zachowaniom.

 

Do zadań resortu zdrowia należeć będzie działalność edukacyjna np. w formie szkoleń skierowanych do pracowników opieki zdrowotnej. Resort będzie finansował także badania dotyczące zdrowia prokreacyjnego, a także jego uwarunkowań społecznych. Inne cele, które będą realizowane w ramach projektu to dążenie do zdrowego odżywiania się, profilaktyka dotycząca rozwiązywania problemów dotyczących uzależnień w tym uzależnień od środków psychoaktywnych czy behawioralnych, profilaktyka zdrowia psychicznego, ograniczenia wszelkich zagrożeń zarówno fizycznych, biologicznych, jak i chemicznych np. w miejscu przebywania kobiety lub mężczyzny (praca, nauka, rekreacja). Program obejmie również promocję zdrowia osób starszych, dającą szansę odkrycia możliwości zdrowego i aktywnego starzenia się .

 

Programem będzie koordynował minister zdrowia wspierany przez Komitet Sterujący Narodowym Programem Zdrowia. Rada do spraw Zdrowia Publicznego, w skład której wejdą m.in. przedstawiciele prezydenta, administracji publicznej, pracodawców i organizacji pozarządowych, będzie miała za zadanie monitorować realizacje założonych zadań.

 

Źródło: wpolityce.pl

You may also like

Facebook