Niewidomy Paweł Wdówik został wiceministrem

by FUNDACJA JZN
7 stycznia Kancelaria Premiera poinformowała, że Paweł Wdówik został powołany na stanowisko sekretarza stanu, pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wdówik od wielu lat angażował się w działalność wspierającą osoby niepełnosprawne. Sam jest osobą niewidomą. Wychowanek Ośrodka dla Dzieci Niewidomych w Laskach, ukończył wydział psychologii na Uniwersytecie Warszawski. W ostatnich latach był członkiem komisji ekspertów ds. Osób Niepełnosprawnych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.

Na facebooku Premier RP Mateusz Morawiecki napisał: – „Mój rząd został dzisiaj wzmocniony przez Pana Pawła Wdówika, człowieka absolutnie wyjątkowego, od wielu lat bardzo aktywnie działającego na rzecz równych praw osób niepełnosprawnych w Polsce. Jako Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych Pan Paweł będzie jeszcze skuteczniej realizował swoją misję a członkowie rządu będą jeszcze lepiej rozumieli potrzeby tej grupy społecznej. Jestem przekonany, że osoby z niepełnosprawnościami odniosą z dzisiejszej nominacji wiele korzyści”.

Do MRPiPS dołączyli także: dotychczasowa wiceminister edukacji Iwona Michałek jako sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. ekonomii społecznej i solidarnej i Alina Nowak jako podsekretarz stanu.

Paweł Wdówik, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Uczęszczał do Ośrodka dla Dzieci Niewidomych w Laskach. Absolwent wydziału psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Twórca systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1997 r. kierownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych na UW. W latach 1993-2003 – wykładowca na Akademii Pedagogiki Specjalnej, w latach 2001-2010 pracował jako redaktor Katolickiego Radia Józef. Pasjonat amerykańskiej ustawy Americans with Disabilities act; od wielu lat aktywnie działający na rzecz równych praw osób z niepełnosprawnością w Polsce. Od 2010 członek komisji ekspertów ds. Osób Niepełnosprawnych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Jest żonaty, ma czworo dzieci.

Źródło: gov.pl

You may also like

Facebook