ONE OF US o zastrzeżeniach przesłanych przez polski rząd do Komisji Praw Człowieka

/ONE OF US o zastrzeżeniach przesłanych przez polski rząd do Komisji Praw Człowieka

ONE OF US o zastrzeżeniach przesłanych przez polski rząd do Komisji Praw Człowieka

Federacja ONE OF US w swoim oświadczeniu odniosła się do faktu przesłania przez polski rząd zastrzeżeń do Komisji Praw Człowieka w sprawie projektu Komentarza Ogólnego do art. 6 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. Oto treść oświadczenia:

 

„Federacja ONE OF US  zdecydowanie popiera oświadczenie Rządu RP dotyczące projektu interpretacji art. 6 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, w którym broni on stanowiska, że «nieodłączne i niezbywalne prawo do życia jest atrybutem każdej osoby ludzkiej, a międzynarodowe instrumenty w zakresie praw człowieka uznają  je za podstawowe prawo i  konieczny warunek korzystania z jakiegokolwiek innego prawa człowieka».

 

Z punktu widzenia nauki ludzkie życie zaczyna się od poczęcia. To właśnie wtedy każdy indywidualny członek ludzkości zostaje uformowany i zaczyna istnieć. Potwierdziło to również orzeczenie wielkiej izby Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Oliver Brüstle przeciwko Greenpeace e.V. (2011), w którym jasno stwierdzono: “zapłodnienie jako takie  rozpoczyna proces rozwoju istoty ludzkiej”. Od tego momentu zaczyna się ochrona prawna wynikająca z wrodzonej godności ludzkiej.

 

W związku z tym art. 6 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych musi chronić życie każdego człowieka, niezależnie od stopnia jego zaawansowania w rozwoju. Jest to jedyny sposób ochrony ludzkiego życia jako «nieodłącznego» i «niezbywalnego» ludzkiego prawa. Musimy podkreślać i jednoczyć nasze głosy z polskim oświadczeniem potwierdzającym, że prawo do życia jest atrybutem każdego człowieka i jako takie zasługuje na szczególnie dużą ochronę jako warunek wstępny jakiegokolwiek innego prawa człowieka.

 

Federacja “Jeden z nas” dodaje swój głos do silnego poparcia międzynarodowej wspólnoty organizacji pozarządowych reprezentujących społeczeństwo. Takie wsparcie społeczne dowodzi, że działania rządu polskiego i oświadczenia dotyczące prawa do ochrony życia każdego człowieka są głęboko zakorzenione w naszych społeczeństwach i reprezentują społeczne poparcie dla prawa do życia.”

 

Treść zastrzeżeń (w języku angielskim) wystosowanych przez polski rząd do Komitetu Praw Człowieka można znaleźć na www.ohchr.org.

By | 2017-10-16T15:03:05+02:00 poniedziałek, 16 października 2017|Federacja, Wszystkie|

About the Author:

Facebook
Dołącz do nas  - będziesz otrzymywał aktualne informacje dotyczące akcji.

email marketing powered by FreshMail
 
Zapraszamy również do subskrybowania naszego Newslettera Bioetycznego!

email marketing powered by FreshMail