Papież do wspólnoty Wiara i Światło: celebrujcie radość i komunii

by FUNDACJA JZN
Papież Franciszek przyjął na audiencji w Watykanie członków międzynarodowego ruchu Wiara i Światło, zrzeszającego osoby z upośledzeniem umysłowym, ich rodziny i przyjaciół. Około pięćdziesięcioosobowa delegacja przybyła na spotkanie z Ojcem Świętym z okazji złotego jubileuszu istnienia wspólnoty.

Ruch powstał jako owoc wielkanocnej pielgrzymki osób niepełnosprawnych do Lourdes w 1971 r. „W ten sposób zmartwychwstały Pan dał siłę i nadzieję wielu ludziom, którzy czuli się wykluczeni i odrzuceni, czasem nawet w Kościele. Dzięki wam na pięciu kontynentach dobrze słyszalne jest przesłanie miłości i gościnności” – powiedział Franciszek.

«Ewangelia maluczkich» zwalcza kulturę odrzucenia

„To przesłanie jest sercem Ewangelii! Przypomina nam, że każdy człowiek, szczególnie najsłabszy i najbardziej kruchy, jest kochany przez Boga i ma swoje miejsce w Kościele i w świecie. To «ewangelia maluczkich», o której przypomina nam św. Paweł, gdy pisze do Koryntian: „Bóg wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć” (1 Kor 1, 27) – powiedział Papież. – Obecność Wiary i Światła była i jest proroctwem, bo często osoby najsłabsze są odrzucane, uznawane za bezużyteczne. A wasze proroctwo jest dziś jeszcze ważniejsze, aby zwalczać kulturę odrzucenia i przypominać wszystkim, że różnorodność jest bogactwem i nigdy nie może stać się powodem do wykluczenia i dyskryminacji.“

Franciszek zaznaczył, że wspólnoty Wiary i Światła mają także wymiar ekumeniczny, są znakiem jedności, ponieważ spotykają się w nich ludzie należący do różnych wyznań chrześcijańskich. „Osoby najsłabsze stają się źródłem pojednania, wzywają nas wszystkich do nawrócenia” – powiedział Papież.

Głoście Boga, który na pierwszym miejscu stawia najsłabszych

„W Kościele i w świecie jest wciąż tak wielu ludzi, którzy są zapomniani i wykluczeni. Dlatego zachęcam was, aby wasze wspólnoty były zawsze miejscami spotkania i świętowania dla tych, którzy czują się zepchnięci na margines, szczególnie dla rodzin, które przeżywają narodziny niepełnosprawnego dziecka. Bądźcie znakiem nadziei, aby nikt nie poddawał się rozpaczy – powiedział Ojciec Święty. – We wspólnotach chrześcijańskich bądźcie głosicielami Ewangelii: nie izolujcie się i nie zamykajcie, ale uczestniczcie w życiu Kościoła w parafiach i w swoich społecznościach, dawajcie świadectwo o Bogu, który na pierwszym miejscu stawia małych, słabych i wykluczonych. Niech duch komunii i przyjaźni, który jest częścią waszego charyzmatu, czyni was zawsze narzędziami pojednania i pokoju, zwłaszcza tam, gdzie istnieją konflikty i podziały.“

Ruch Wiara i Światło od samego początku stał się przystanią dla wielu rodzin, które – z racji niepełnosprawności ich dzieci – były marginalizowane przez społeczeństwo. W Polsce działa dziś ponad 90 wspólnot skupionych w czterech prowincjach. Każda wspólnota składa się z kilkunastu osób z upośledzeniem umysłowym, ich rodziców, przyjaciół i kapelana. Raz w miesiącu odbywa się Msza, spotkanie formacyjne w oparciu o podręcznik tematyczny, a następnie spotkanie. Wiele wspólnot jest dla swoich członków niczym druga rodzina: razem spędzają wakacje, uczestniczą w rekolekcjach, obozach i pielgrzymkach.

Łukasz Sośniak SJ
Źródło: vaticannews.va

You may also like

Facebook