Pierwsze Okno życia w archidiecezji lubelskiej

by FUNDACJA JZN
„Okno Życia” w Łęcznej to pierwsza tego typu inicjatywa w diecezji lubelskiej. Uroczyste poświęcenie tego miejsca nastąpiło w niedzielę 23 maja.

Uroczystość poświęcenia „Okna Życia” dla społeczności Łęcznej i powiatu Łęczyńskiego to bardzo ważny moment, ponieważ to pierwsze takie miejsce w diecezji lubelskiej. Podczas uroczystej Mszy św. ks. bp Mieczysław Cisło powiedział, że dla niego „Okno Życia” jest świadectwem wiary i kultury życia.

– Dzielę dzisiaj radość z waszej inicjatywy na rzecz życia u jego zarania. W latach siedemdziesiątych, kiedy plagą stawała się aborcja zwłaszcza wśród studentek, ks. bp Bolesław Pylak powołał dom samotnej matki, który w ubiegłym roku został przekształcony w dom ofiar przemocy. Dziewczęta ze środowisk studenckich nie mogły znaleźć akceptacji w swoich rodzinnych domach, a będąc często opuszczonymi przez ojca poczętego dziecka, w desperacji podejmowały najgorszą decyzję. Motywacją dla ocalenia była świadomość, że jeśli urodzą dziecko, to czekają na nie małżeństwa bezdzietne i ich miłość. Często jednak, po urodzeniu instynkt macierzyński okazywał się silniejszy niż paraliżujący wcześniej lęk, a wracająca z domu samotnej matki do rodziny dziewczyna bywała już akceptowana. Tak zmieniały się postawy. Dziś są już one inne; jedynie ideologia motywuje aborcję – dodał.

Ks. Biskupa w parafii powitali proboszcz ks. Janusz Rzeźnik oraz przedstawiciele Stowarzyszenia „Okno Życia”. Prosząc w imieniu inicjatorów powstania „Okna Życia” o jego poświęcenie, Mirosław Tarkowski przypomniał słowa św. Jana Pawła II: „Człowiek nie jest wielki przez to, co posiada, lecz przez to kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym się dzieli z innymi”.

Agnieszka Litwinek-Jabłoniec wskazała natomiast, że troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka.

– My rozpoczynamy dzisiaj pisanie ważnego sprawdzianu. Wierzymy, że za wstawiennictwem Matki Bożej, z błogosławieństwem księdza Biskupa, pomocą i zaangażowaniem dobrych ludzi, zaliczymy ten sprawdzian – dodała.

Na zakończenie uroczystości po oficjalnym poświęceniu ponownie swoje słowa skierował ks. bp Mieczysław Cisło.

– Dzisiaj modlimy się, żeby „Okno Życia” było wołaniem o miłość, o rodzicielską miłość do poczętego życia; w czasach, gdy życie jest degradowane, a dramatem naszej cywilizacji jest śmierć poczętych na żądanie. Mam nadzieję, że okno które otwieracie będzie szansą na przeżycie niejednego dziecka, ale też wołaniem, żeby nie było niechcianych dzieci. Niech ono będzie w służbie miłości i życia! Żeby społeczeństwo wychodziło naprzeciw kobietom opuszczonym, zdesperowanym. Bo uratowane życie może być kiedyś nie tylko przydatne (bo to nie rzecz), ale znaczące w życiu społecznym. Niech Duch Święty roznieca Bożą miłość, zwłaszcza do najbardziej bezbronnych! – życzył duchowny.

Okno Życia znajduje się w domu parafialnym przy ul. Świętoduskiej 2 w Łęcznej.

Źródło: radiomaryja.pl/Niedziela

You may also like

Facebook