Pismo Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop Aborcji” w związku z petycją PFROŻ

by

Pismo komitetu „Stop aborcji” do sejmowej Komisji ds. Petycji z wyrazami poparcia dla antyaborcyjnego projektu przedstawionego przez Polską Federację Ruchów Obrony Życia opublikowany na fanpage’u (FB) Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.

 

Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Posłowie,

 

Komisja do spraw Petycji rozpatrzy dnia 12 stycznia petycję Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, BKSP-145-122/16, w sprawie zmiany ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach przerywania ciąży (Dz.U. z 1993 r. nr 17, poz. 78 ze zm.), ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 2016 r. poz. 1137 ze zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.). Projekt będący przedmiotem tej petycji  przyznaje od chwili poczęcia prawną ochronę życia każdemu dziecku w Polsce. Jakkolwiek  pozostawia bezkarnym zamach na życie dziecka, którego dopuszcza się matka, jednak stanowi istotną poprawę w stosunku do przepisów obowiązujących obecnie.

 

Pragniemy przypomnieć, że na mocy obowiązującej obecnie ustawy życie traci około tysiąca dzieci  rocznie, głównie (95%) z powodu rozpoznania albo podejrzenia choroby lub upośledzenia. Przyzwolenia na zabijanie chorych dzieci nie da się niczym usprawiedliwić i obciąża hańbą polskich ustawodawców.

 

Niezależnie więc od niedostatków projektu PFROŻ, które można wyeliminować w toku prac legislacyjnych, wyrażamy nasze jednoznaczne jego poparcie. Skierowanie go do dalszych prac uważamy za moralny obowiązek posłów. Odrzucenie petycji BKSP-145-122/16 obciąży posłów, którzy się tego dopuszczą odpowiedzialnością za legalne zabójstwa wszystkich dzieci poczętych, które nastąpią po tym fakcie.

 

Oświadczenie niniejsze składamy w imieniu organizacji zaangażowanych w prace Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej „Stop aborcji”, który zebrał prawie pół miliona podpisów obywateli  popierających  ten projekt, a także wielu innych organizacji prorodzinnych i pro-life w Polsce.

 

Warszawa, dn. 9 stycznia 2017 r.

 

Mariusz Dzierżawski

Jerzy Kwaśniewski

You may also like

Facebook