Portugalia znosi przepisy dotyczące surogacji

by

Niewielką przewagą głosów parlament portugalski przyjął ustawę zezwalającą na praktykę macierzyństwa zastępczego „w wyjątkowych okolicznościach”, a mianowicie: „w przypadku braku macicy, jej defektów lub chorób wykluczających szanse na zajście w ciążę”, a także wtedy, „gdy jest to medycznie uzasadnione”.

 

Korzystając z okazji wprowadzania nowych zmian, portugalscy parlamentarzyści rozszerzyli przepisy dotyczące procedury sztucznego zapłodnienia zezwalając na skorzystanie z niej już nie tylko parom heteroseksualnym, ale również lesbijkom i samotnym matkom. Zmiany te są wynikiem zalegalizowania w lutym tego roku adopcji dzieci przez pary homoseksualne.

 

Źródło: www.genethique.org

You may also like

Facebook