Selektywne zabijanie bliźniąt za pomocą promieniowania

by FUNDACJA JZN
British Medical Journal opublikował doniesienie, dotyczące badań przeprowadzanych przez grupę chińskich lekarzy. Badanie polega na selektywnym zabijaniu jednego z bliźniąt lub dwojga z trojaczków za pomocą promieniowania elektromagnetycznego (MWA).

Artykuł opisujący badanie ukazał się w British Medical Journal 13 sierpnia br. pod tytułem: Ablacja mikrofalowa a ablacja przy pomocy fal radiowych w leczeniu powikłanych ciąż jednokosmówkowych w chińskim pilotażowym, kontrolowanym programie badawczym.

Chińscy lekarze stwierdzają, że „ciąże bliźniacze z jednym łożyskiem są kojarzone z chorobą i śmiercią, a niektóre z tych powikłań są tak „poważne”, że jedno z dzieci musi zostać zabite, aby drugie mogło przeżyć”.

W artykule przeczytamy: 

Skomplikowane ciąże bliźniacze jednokosmówkowe często wiążą się z wysokim ryzykiem powikłań i śmiertelnością okołoporodową, z których niektóre są na tyle poważne, że wymagają operacji redukcji liczby ciąż, aby poprawić przeżycie jednego płodu i zmniejszyć jego niepełnosprawność.

Według ich terminologii termin operacja redukcji liczby ciąż oznacza zabicie jednego lub więcej dzieci w czasie ciąży mnogiej.

Autorzy w następujący sposób uzasadniają potrzebę przeprowadzenia swojego programu badawczego:

Obecnie istnieją ograniczone dowody, które potwierdzają możliwość wykonywania MWA dla selektywnej redukcji. Celem tego pilotażowego programu jest zbadanie wykonalności, skuteczności i bezpieczeństwa redukcji płodów przy zastosowaniu MWA w ciężkich, skomplikowanych ciążach jednokosmówkowych, co może dostarczyć dowodów na szerokie stosowanie MWA w operacjach wewnątrzmacicznych.

Ablacja mikrofalowa wykorzystuje promieniowanie elektromagnetyczne o określonej częstotliwości do podgrzewania tkanki ludzkiej, aż do jej uśmiercenia. Zazwyczaj metoda ta jest stosowana do kauteryzacji (podżegania) komórek nerwowych lub niszczenia tkanki rakowej, w tej propozycji chińscy naukowcy planują palić żywcem nienarodzone dzieci w łonach ich matek obok ocalonego, wybranego bliźniaka.

Ten chiński program badawczy ma objąć 60 pacjentek z powikłanymi ciążami bliźniaczymi, w których dzieci mają jedno wspólne łożysko. Połowa pacjentek ma być poddana selektywnej aborcji z wykorzystaniem mikrofali, a druga przy zastosowaniu fal radiowych. Badanie ma być kontynuowane do sześciu miesięcy od urodzenia dziecka, które przeżyło.

Ten Program badawczy został zatwierdzony przez Komisję ds. Oceny Etycznej Trzeciego Szpitala Uniwersytetu w Pekinie – zapewniają swoich czytelników autorzy artykułu.

Źródło: www.hli.org.pl

You may also like

Facebook