Stolica Apostolska w ONZ o konieczności obrony praw kobiet oraz ich promocji

/Stolica Apostolska w ONZ o konieczności obrony praw kobiet oraz ich promocji

Stolica Apostolska w ONZ o konieczności obrony praw kobiet oraz ich promocji

Handel ludźmi jest poważną zbrodnią, która powinna być konsekwentnie potępiona i zwalczana przez wszystkich – to słowa stałego Obserwatora Stolicy Apostolskiej przy ONZ. Abp Bernardito Auza zauważył, że do głównych ofiar współczesnego niewolnictwa należą kobiety. Wskazał także na konieczność obrony ich praw oraz ich promocji. Zauważył, że coraz więcej kobiet aktywnie uczestniczy w życiu publicznym, przez co zyskuje ono bardziej ludzkie i przyjazne oblicze.

 

Podczas 73. sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, abp Auza podkreślił, że Stolica Apostolska odrzuca wszelkie formy przemocy wobec kobiet, w tym również szkodliwe stereotypy, które tę przemoc usprawiedliwiają. Dzisiaj, kiedy niewolnictwo jest uważane za tragiczne wspomnienie historyczne w rzeczywistości jest więcej zniewolonych osób niż kiedykolwiek wcześniej. Abp Auza przypomniał, że wiele młodych kobiet i dziewcząt staje się ofiarą handlu ludźmi i trafiają na ulice naszych miast, ponieważ mężczyźni oczekują od nich usług seksualnych. Mamy obowiązek przestrzegać sprawiedliwości i wyeliminować ten proceder, ale potrzebne jest nawrócenie serc, wyeliminowanie popytu i zlikwidowanie rynku usług.

 

Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przy ONZ przypomniał, że przemoc wobec kobiet nie może być traktowana jako normalne zjawisko. Zmaskulinizowana kultura nie może być ślepa na rolę, jaką odgrywają kobiety. W wielu krajach sprawcy przemocy domowej nadal pozostają bezkarni, a jej ofiarami najczęściej bywają kobiety. Bardzo potrzebne są wzmożone kampanie podnoszące świadomość ze zwiększonym zaangażowaniem mężczyzn, chłopców i liderów społeczności, aby organiczać zjawisko przemocy fizycznej, werbalnej i „cyfrowej”.

 

Abp Auza zwrócił uwagę, że przemoc i wykluczenie są wyrazami „kultury odrzucenia”. Kultura, w której żyjemy odpycha wszystko, co nie jest użyteczne. Odrzuca dzieci, ponieważ są kłopotliwe, osoby starsze, ponieważ są niepotrzebne. Społeczeństwo bardzo cierpi, gdy odrzucamy osoby starsze, bo to właśnie nasze babcie pozwalają przejść młodym pokoleniom od przeszłości do przyszłości. Budując przyszłość naszych społeczeństw, powinniśmy znajdować sposoby, aby docenić i wspierać kobiety, które podtrzymują oraz przemieniają naszą społeczność. Zasługują one na naszą miłość i wdzięczność, ponieważ ratują nas przez kulturą odrzucenia – zakończył swoje wystąpienie przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przy ONZ.

 

Krzysztof Ołdakowski SJ
Źródło: vaticannews.va
By | 2018-10-29T18:43:38+01:00 poniedziałek, 29 października 2018|Prawo i polityka, Pro-Life, Wszystkie|

About the Author:

Facebook