Trendy demograficzne kreujące naszą rzeczywistość

/Trendy demograficzne kreujące naszą rzeczywistość

Trendy demograficzne kreujące naszą rzeczywistość

Niezależne Centrum Badawcze z siedzibą w Waszyngtonie (The Pew Research Center) przedstawiło opinii publicznej główne czynniki demograficzne kształtujące współczesną rzeczywistość.

 

Na czele listy znajduje się aspekt dotyczący wzrostu liczby młodych ludzi, którzy pomimo osiągnięcia pełnoletniości nadal zamieszkują ze swoimi rodzicami. Zaraz po nim pojawia się zjawisko coraz rzadszego zawierania związku małżeńskiego. Dla porównania z latami 50. XX wieku, kiedy to 70 % dorosłych obywateli USA wstępowało w związek małżeński, obecnie odsetek ten wynosi 50%. Współczynnik rozwodów wśród osób po 50 roku życia uległ podwojeniu.

 

Zmieniający się model rodziny to także wzrost liczby kobiet pracujących zawodowo, który w 2015 r. wyniósł 46,8%. We wspomnianych wcześniej latach 50. stanowił on 29,6%. Ale nie tylko kobiety zmieniły obraz świata pracy. Uważa się, że nastąpił wzrost siły roboczej w związku z napływem imigrantów. Co więcej, przyczyniają się oni do wzrostu współczynnika urodzenia. Szacuje się, że do roku 2035 liczba dzieci urodzonych przez kobiety muzułmańskie przerośnie liczbę dzieci, które przyjdą na świat w rodzinach chrześcijańskich. Tym samym nastąpi zwiększenie populacji muzułmańskiej o 73% przy równoczesnym wzroście populacji chrześcijańskiej o 35% do roku 2050.

 

W Europie Niemcy przyjęli jak dotąd 45% z ogólnej liczby 1,2 mln imigrantów szukających azylu. Dla porównania, w 2016 roku Stany Zjednoczone przyjęły 84 995 uchodźców, którzy osiedlili się głównie w Kalifornii i Teksasie. 46% z nich stanowili muzułmanie.

 

Współczesny świat ulega ciągłym przekształceniom spowodowanym migracją ludności. Mieszanie się kultur, tradycji i zwyczajów na pewno wzbogaca życie w danym kraju. Z drugiej strony stwarza prawdopodobieństwo konfliktów wywołanych przez trudności związane ze zmianą miejsca i standardów życia. Przemiany demograficzne są nieuniknione, a każda eskalacja napięć pomiędzy obywatelami danego kraju a imigrantami, może doprowadzić do konfliktów, których zażegnanie może z czasem stać się niemożliwe.

 

Źródło: www.mercatornet.com

By | 2017-06-02T12:52:28+02:00 piątek, 02 czerwca 2017|Bioetyka, Wszystkie|

About the Author:

Facebook