W Europarlamencie przegłosowano skandaliczny raport Noichl

by

Dziś w Parlamencie Europejskim, pomimo sporej mobilizacji naszego środowiska, przegłosowano raport Noichl. Znajdują się w nim zapisy wzywające Komisję Europejską do aktywnego rozpowszechniania aborcji nie tylko wśród krajów członkowskich UE (p. 52), ale również wśród adresatów unijnej pomocy humanitarnej (p. 72). Autorka dokumentu posługuje się wielokrotnie określeniem “praw reprodukcyjnych” (p. 53, 56, 68) przedstawiając aborcję nie jako realną tragedię matki i dziecka, lecz jako emanację kobiecej wolności i równości. Apogeum tego ideologicznego podejścia stanowi absurdalny postulat uznania dostępu do aborcji za jedno z praw człowieka (p. 68 oraz S).
 
Głosy Polaków w kluczowych punktach wyrażały oczekiwany przez nas sprzeciw w 78% (183/236). Całemu dokumentowi sprzeciwiło się 65% polskich eurodeputowanych (30/46).
 
Skandaliczny dokument poparli: Danuta Hubner, Adam Szajnfeld, Lidia Geringer de Oedenberg, Adam Gierek, Bogusław Liberadzki, Krystyna Łybacka, Janusz Zemke.
 
Wstrzymali się: Jerzy Buzek, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, Elżbieta Łukacijewska, Julia Pitera, Róża Grafin Von Thun und Hohenstein, Bogdan Wenta, Bogdan Zdrojewski.
 
Serdecznie dziękujemy wszystkim posłom, którzy zagłosowali w 100% zgodnie z naszymi instrukcjami, a byli to: Ryszard Czarnecki, Anna Fotyga, Beata Gosiewska, Marek Gróbarczyk, Dawid Jackiewicz, Marek Jurek, Zdzisław Krasnodębski, Zbigniew Kuźmiuk, Ryszard Legutko, Stanisław Ożóg, Bolesław Piecha, Mirosław Piotrowski, Tomasz Poręba, Kazimierz Michał Ujazdowski, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski, Kosma Złotowski, Robert Iwaszkiewicz, Janusz Korwin-Mikke, Michał Marusik, Stanisław Żółtek, Andrzej Grzyb, Danuta Jazłowiecka, Jarosław Kalinowski, Jan Olbrycht, Marek Plura, Jacek Saryusz-Wolski, Czesław Siekierski, Jarosław Wałęsa.

You may also like

Leave a Comment

Facebook