Watykan w ONZ: aborcja nie jest drogą do zrównoważonego rozwoju

by FUNDACJA JZN
Przedstawiciel Watykanu wyraził na forum ONZ sprzeciw wobec międzynarodowych działań prowadzących do erozji szacunku dla świętości ludzkiego życia i niezbywalnej godności osoby ludzkiej. Abp Gabriele Caccia zabrał głos na sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, która odbyła się z okazji 30. Międzynarodowej Konferencji na temat Ludności i Rozwoju.

Stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych przypomniał, że trzy dekady temu zajęto się w Kairze pilnymi kwestiami związanymi z populacją i rozwojem, uznając kluczowe znaczenie zapewnienia dobrobytu jednostek i rodzin. Był to ważny kamień milowy w zrozumieniu relacji między populacją a rozwojem. Abp Caccia zauważył, że deklaracja przedstawiała ludzi nie jako przeszkodę w rozwoju, ale stawiała w centrum troskę o zrównoważony rozwój.

Watykański dyplomata przypomniał, że w ostatnich latach ONZ zaczęła odchodzić od tej zasady i przedstawiała kwestię „zaludnienia” jako problem, który należy rozwiązać. „Jest to wyraźnie widoczne w naciskach na aborcję pod przykrywką politycznie poprawnego języka, przez czynienie jej głównym celem” – mówił abp Caccia. Wskazał, że Stolica Apostolska zdecydowanie sprzeciwia się działaniom prowadzącym do erozji szacunku dla świętości ludzkiego życia i niezbywalnej godności osoby ludzkiej. „To ludzie są najważniejszym i najcenniejszym zasobem każdego narodu” – mówił hierarcha, cytując założenia konferencji z Nairobi. Wskazał, że w rocznicę tego spotkania kluczowe jest odrzucenie poglądu, że kontrola populacji jest kluczem do zrównoważonego rozwoju. „Zamiast tego konieczne jest zagwarantowanie wszystkim mężczyznom, kobietom i dzieciom możliwości pełnego wykorzystania ich potencjału” – wskazał w Nowym Jorku przedstawiciel Watykanu.

Źródło: vaticannews.va

You may also like

Facebook