Wielka Konwencja o ochronie życia w Brukseli

by FUNDACJA JZN
„Chcemy być głosem nienarodzonych, chcemy by Europa stałą się dla nich miejscem bezpiecznym, miejscem, które rozpoznaje ich człowieczeństwo i broni ich godności” – prezes Fundacji JEDEN Z NAS Jakub Bałtroszewicz zapowiada Konwencję dla przyszłości „Europa wierna ludzkiej godności”, która 7 maja odbędzie się w Brukseli.

 

Szanowni Państwo,

Drodzy Przyjaciele Fundacji JEDEN Z NAS!

Nie możemy dopuścić, aby aborcja została uznana za „podstawowe prawo człowieka”! Postulat wpisania prawa do przerywania ciąży został niedawno zgłoszony przez prezydenta Francji Emmanuela Macrona w jego przemówieniu inaugurującym francuską prezydencję w Unii Europejskiej (19 stycznia 2022 r.). To przykład coraz częstszych w UE inicjatyw zagrażających prawu do życia i które z aborcji próbują uczynić prawo człowieka, którym próbuje się przeciwstawić jako Federacja ONE OF US, w tym Fundacja JEDEN Z NAS. Nasz głos musi być wyraźnie usłyszany w Brukseli. Federacja ONE OF US, której postulaty poparło ponad 1,7 miliona obywateli Europy, od kilku miesięcy mobilizuje się, by być głośno wybrzmiewającym głosem za życiem w ramach konsultacji w sprawie przyszłości Europy (COFEU) zaproponowanych przez Komisję Europejską. Zamierzamy promować wizję Europy bezpiecznej dla każdego człowieka i chroniącej godność ludzką.

Dlatego 7 maja w godzinach 11-13, w przeddzień zamknięcia COFEU, w samym środku Europejskiego Roku Młodzieży, w ramach brukselskich obchodów Dnia Europy, Federacja ONE OF US organizuje w Brukseli konwencję, w której będzie można wziąć udział również online (szczegóły podam w przyszłym tygodniu). Chcemy wtedy być głosem nienarodzonych, chcemy by Europa stałą się dla nich miejscem bezpiecznym, miejscem, które rozpoznaje ich człowieczeństwo i broni ich godności. Przedstawiciele ponad 20 krajów Europy będą chcieli na niej również podziękować Polsce za poszerzenie prawnej ochrony życia, za przykład, który dajemy innym krajom naszego kontynentu. Często w takich momentach słyszę, że jesteśmy „duszą Europy” i sprawia to, że jestem bardzo dumny!

Nasza obecność w Brukseli jest absolutnie kluczowa, jeżeli chcemy ochronić Polskę i inne kraje przed narzucaniem prawa nieszanującego życia każdego człowieka, prawa, które nie tylko godzi się na aborcję, ale ją wręcz gloryfikuje. Dlatego serdecznie proszę o Państwa pomoc i wsparcie! Ten olbrzymi wysiłek – również finansowy – w organizacji tego wydarzenia będzie bardzo konkretnym dowodem, że Fundacja JEDEN Z NAS jest głosem Polski, głosem obrońców życia w Brukseli, głosem sprzeciwu wobec coraz śmielszych prób narzucenia rozwiązań proaborcyjnych. Dlatego każda wpłata 20, 50 czy 100 zł pozwala nam jeszcze skuteczniej chronić Polskę i jej dzieci przed prawem, które chciałby narzucić całej UE prezydent Macron.

Warto zaznaczyć, że wykorzystanie oficjalnej platformy Komisji Europejskiej COFEU to jedyny oficjalny sposób naszego wyrażenia głosu za życiem, która w sposób istotny może wpłynąć na kierunki polityki Unii Europejskiej na najbliższe lata. Powinniśmy zrobić wszystko, by ten głos sprzeciwu wobec atakującej cywilizacji śmierci w Brukseli został usłyszany! Stąd ta wielka mobilizacja i ta wielka konwencja, na którą wyjeżdżamy już za tydzień. Zachęcamy do obserwowania naszych działań w Brukseli online (będzie dostępne polskie tłumaczenie).

Wszystkiego dobrego!

Jakub

You may also like

Facebook