Więźniowie uczą się opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi

by FUNDACJA JZN
W Zakładzie Karnym w Radomiu skazani biorą udział w zajęciach, na których uczą się udzielania pierwszej pomocy oraz pielęgnacji osób starszych. Tak mogą nie tylko nabyć nowe umiejętności i zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku pracy, ale również uwrażliwiają się na innych.

Zajęcia prowadzą wykwalifikowani instruktorzy, którzy przekazują wiedzę z zakresu podstawowych zagadnień i aspektów prawnych, a także roli asystenta w życiu osobistym osoby starszej. Uczą praktycznych umiejętności, które są niezbędne w opiece nad osobą starszą. Odbywają się również kursy udzielania pierwszej pomocy oraz pielęgnacji osób starszych.

Wśród skazanych są także osoby poruszające się o kulach czy na wózkach inwalidzkich. One też mogą uzyskać pomoc na kursie i uświadomić sobie, że niepełnosprawność nie musi wykluczyć ich z życia w społeczeństwie po opuszczeniu zakładu karnego.

Kadra w Radomiu, przy współpracy z organizacjami zewnętrznymi, m.in. Fundacją Polska bez Barier przeprowadza programy resocjalizacyjne m.in. „Niepełnosprawność – z tolerancją na Ty” czy „Niepełnosprawni – pełnoprawni”. Osadzeni mogą przekonać się, że ograniczenia ruchowe nie muszą zaważyć na realizowaniu pasji, marzeń, pracy zawodowej, uprawiania sportu czy spełniania się w rolach społecznych. Prezentowany jest również nowoczesny sprzęt ułatwiający codzienne życie. To dla skazanych niepełnosprawnych dodatkowa motywacja do aktywnego życia bez barier.

Źródło: www.echodnia.eu

You may also like

Facebook