Związek Dużych Rodzin 3+ apeluje o powołanie programu mieszkaniowego dla rodzin wielodzietnych

/Związek Dużych Rodzin 3+ apeluje o powołanie programu mieszkaniowego dla rodzin wielodzietnych

Związek Dużych Rodzin 3+ apeluje o powołanie programu mieszkaniowego dla rodzin wielodzietnych

– Najbardziej wykluczone dostępną ofertą mieszkaniową są rodziny wielodzietne, a problemy istotnie się pogłębiają wraz ze wzrostem liczby dzieci – pisze Joanna Krupska, prezes ZDR 3+ w przesłanym KAI oświadczeniu.

Prezes ZDR 3+ wyjaśnia, że istniejący program 500+ nie rozwiązuje wszystkich problemów i konieczne jest powołanie nowego programu. Jako rozwiązanie Związek Dużych Rodzin proponuje m.in.: rodzinny bon mieszkaniowy, rodzinne konto mieszkaniowe, rodzinne preferencje kredytowe oraz rozwój rodzinnego budownictwa komunalnego.

Związek przywołuje również przeprowadzone przez GUS (dane za 2017 rok) badania budżetów gospodarstw domowych. Wśród grup rodzin, wyodrębnionych ze względu na liczbę wychowywanych dzieci, najbardziej wykluczone dostępną ofertą mieszkaniową są rodziny wielodzietne, a problemy istotnie się pogłębiają wraz ze wzrostem liczby dzieci.

Joanna Krupska wyjaśnia, że przyczyny takiej sytuacji są złożone dotyczą m.in. trudności w dostępie do mieszkań komunalnych, trudności w dostępie do mieszkań komunalnych o odpowiednim metrażu, brak zachęt do budowy mieszkań w przypadku programów rządowych, niedostępność finansowa wobec proponowanych mieszkań na rynku komercyjnym.

Dzieje się tak dlatego, że w dużych rodzinach jest więcej dzieci, które wymagają ponoszenia stałych kosztów, a nie osiągają dochodów. Relatywnie wysokie koszty utrzymania oznaczają, że w wypadku nawet przejściowych problemów z dochodami – wynikającymi np. z utraty zatrudnienia lub niewypłacalności pracodawcy – możliwość obniżenia wydatków jest stosunkowo niewielka. Jeśli dodatkowo uwzględnimy, że w dużych rodzinach często jedna z osób pracuje w domu zajmując się dziećmi, to ryzyko, że rodzina doświadczy problemów finansowych jest już duże. Stąd dużym rodzinom jest znacznie trudniej zapewnić odpowiednie warunki mieszkaniowe, co potwierdzają dane GUS – mówi J.Krupska.

Dodatkowym argumentem do stworzenia nowego programu dla dużych rodzin jest prognoza GUS, która zakłada, że do 2050 roku ludność Polski zmniejszy się o ok. 5 mln. osób.

Pakiet proponowanych przez ZDR 3+ konkretnych rozwiązań w zakresie poprawy sytuacji mieszkaniowej rodzin obejmuje m.in.:

RODZINNY BON MIESZKANIOWY (premia finansowa związana z urodzeniem kolejnego dziecka. Środki przeznaczone byłyby na cele związane z mieszkalnictwem, w szczególności spłatę kredytu hipotecznego, remont domu lub mieszkania, zakup mieszkania, domu albo działki lub dopłaty do czynszu)

Proponowane rozwiązania:

1) Wypłata jednorazowa – 10 000 PLN przy urodzeniu pierwszego dziecka, 20 000 PLN przy urodzeniu drugiego dziecka, 30 000 PLN przy urodzeniu trzeciego i kolejnych dzieci.

2) Wypłata ratalna – 100 PLN/mc przy urodzeniu pierwszego dziecka, 200 PLN/mc przy urodzeniu drugiego dziecka, 300 PLN/mc przy urodzeniu trzeciego i kolejnych dzieci.

RODZINNE KONTO MIESZKANIOWE (Rozwiązanie polegałoby na preferencyjnym oprocentowaniu oszczędzania na cele mieszkaniowe, w tym na spłatę kredytu, wkład własny przy zakupie nieruchomości na kredyt, remont, zakup mieszkania, domu lub działki albo najem mieszkania lub domu. Zgromadzone środki mogłyby być wykorzystane wyłącznie na cele mieszkaniowe – w przeciwnym wypadku utracone zostałyby odsetki od zgromadzonych środków).

RODZINNE PREFERENCJE KREDYTOWE  (M.in.: zniesienie obowiązkowego udziału własnego przy kredycie dla rodzin z dziećmi na utrzymaniu. Wkład państwa obejmowałby poniesienie kosztu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, albo gwarancji ze strony BGK oraz gwarancja przejęcia spłaty rat kredytu na okres do 12 miesięcy w przypadku nagłego pogorszenia sytuacji bytowej rodziny z dziećmi, wynikającej np. z utraty pracy lub niezdolności do pracy głównego żywiciela rodziny).

RODZINNE BUDOWNICTWO KOMUNALNE  (Udostępnienie na preferencyjnych warunkach mieszkań komunalnych).

Źródło: ekai.pl
By | 2020-05-31T08:18:39+02:00 niedziela, 31 maja 2020|Prawo i polityka, Wszystkie|

About the Author:

Facebook