Opieka duchowa niezbędna w leczeniu chorób psychicznych

/Opieka duchowa niezbędna w leczeniu chorób psychicznych

Opieka duchowa niezbędna w leczeniu chorób psychicznych

Stolica Apostolska złożyła apel do Organizacji Narodów Zjednoczonych o zapewnienia opieki duchowej pacjentom cierpiącym na choroby psychiczne. Według Stolicy Apostolskiej ten rodzaj opieki nad pacjentem powinien być zapewniony na równi z opieką medyczną.

 

„Opieka duchowa jest ważnym komponentem integralnej opieki, która uznaje osobę jako całość oraz jednoczy z ciałem człowieka jej wymiar psychiczny, społeczny i duchowy” – argumentuje Stolica Apostolska.

 

Arcybiskup Ivan Jurkovič, stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy ONZ w Genewie złożył apel do Rady Praw Człowieka w odpowiedzi na specjalny raport o stanie zdrowia psychicznego i fizycznego (ang. Special Report on Physical and Mental Health). Zauważył, że kwestie problemów psychicznych „zbyt długo były ignorowane, a co gorsza, w przeszłości wiązały się ze strachem, stygmatyzacją, dyskryminacją i całkowitym odrzuceniem, co doprowadziło do «składowania» takich osób  w dużych, odizolowanych i zamkniętych zakładach”. Podkreślił również, że Stolica Apostolska stawia na jedność pomiędzy medyczną a duchową opieką w leczeniu chorób psychicznych.

 

W odniesieniu do specjalnego raportu powiedział, że choć sprawozdawca słusznie promuje przyjęcie zintegrowanej opieki biomedycznej i psychospołecznej, to delegacja Stolicy Apostolskiej chciałaby podkreślić znaczenie opieki duchowej w pomaganiu osobom cierpiącym na choroby psychiczne. Dodał jednak, że „opieka duchowa nie powinna być mylona z tzw. uzdrowieniem płynącym z wiary, czy też błędnie pojmowana jako wykluczenie opieki medycznej, psychologicznej czy społecznej”.

 

Arcybiskup Jurkovič ostrzegał również przed pozbawieniem pacjentów prawa do świadomej zgody i uczestnictwa w planowaniu leczenia poprzez powodowanie nadmiernego uzależnienia od wysokich dawek leków psychotropowych.

 

Źródło: www.fiamc.org

By | 2017-06-20T15:36:05+02:00 wtorek, 20 czerwca 2017|Bioetyka, Wszystkie|

About the Author:

Facebook