Rada Europy podejmie decyzję w związku z legalizacją surogacji

by

Jutro 21 września, Komisja ds. Społecznych podczas sesji plenarnej Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy zajmie się problemem surogacji. Członkowie Komisji podejmą głosowanie nad projektem ustawy, który legalizuje macierzyństwo zastępcze. Autorem projektu jest dr Petra de Sutter.

 

Przewodniczący Federacji Europejskich Stowarzyszeń Rodzin Katolickich (FAFCE), Antoine Renard, zauważył, że „teraz członkowie Komisji mają szansę wypowiedzieć ostatnie słowo w tym temacie i zatrzymać procedury macierzyństwa zastępczego, które w wielu aspektach budzą poważne obawy i zastrzeżenia (…)”.

 

Komisja Spraw Społecznych 15 marca br. odrzuciła już jeden projekt sprawozdania zawierający w sobie pewne formy akceptacji surogacji. Nowy projekt raportu proponuje wprowadzenie tzw. „altruistycznej surogacji”, która w założeniu ma wykluczać czerpanie przez surogatkę czy dawczynię komórki jajowej jakichkolwiek korzyści finansowych. Ostatecznie jednak ten tzw. „altruizm” nie wyklucza uwzględnienia w świadczeniu usług przez surogatki jakiejś formy rekompensaty za poniesione koszty (strata czasu, fizyczne niedogodności, poród, itd.), co w efekcie daje możliwość zarobkowania kobietom w podobnym stopniu, co „komercyjne” macierzyństwo zastępcze, tyle że pod innym pretekstem.

 

Praktyki macierzyństwa zastępczego poważnie zagrażają godności kobiety oraz dzieci. Traktują je w sposób przedmiotowy i czynią przedmiotem handlu. Przyjęcie raportu pociągnie ze sobą wiele negatywnych konsekwencji dla ochrony życia i godności współczesnego człowieka i europejskiej rodziny. Miejmy nadzieję, że członkowie Komisji uwzględnią wszystkie niebezpieczeństwa, które niesie ze sobą surogacja oraz odrzucą kontrowersyjny, któremu sprzeciwiło się już wiele środowisk.

 

Więcej o projekcie dot. surogacji dr Petry de Sutter: jedenznas.pl

You may also like

Facebook